Skal jeg betale SKAT af min indkomst?

Alle indtægter ved biludlejning er skattepligtige, og opgøres efter principperne som er gældende for hobby og anden ikke-erhvervsmæssig indkomst.

Alle indtægter ved biludlejning er skattepligtige, og opgøres efter principperne som er gældende for hobby og anden ikke-erhvervsmæssig indkomst.

Dog kan store dele fratrækkes fra det samlede skattepligtige beløb. Dette inkluderer bl.a. faste udgifter som grøn ejerafgift, lovpligtig ansvarsforsikring og eventuel kaskoforsikring, samt variable udgifter som brændstof, løbende vedligeholdelse, slid på dæk og serviceeftersyn.

Beløbet som kan fratrækkes, opgøres som en forholdsmæssig del af den samlede årlige kørsel. Derudover kan alle gebyrer fratrækkes, der udelukkende eksisterer som en konsekvens af udlejning gennem SnappCar. Det dækker derfor over alle gebyrer som SnappCar kræver af dine indtægter.

Eksempel:

Din bil har samlet set kørt 20.000 km på et år, hvoraf 2.000 km af disse er kørt under udlejninger. 2.000 udgør 10% af den totale kørsel. De samlede udgifter for bilen løber op i 40.000 kr. I dette tilfælde vil du kunne fratrække 10% af de samlede udgifter, altså 4.000 kr. Den samlede indtægt for biludlejning hos SnappCar udgjorde 7.000 kr.

Regnestykket ser sådan ud:

Samlede indtægter: 10.000 kr.

Gebyrer til SnappCar: -1.000  kr.

10% af biludgifterne for året: -4.000  kr.

10% af bilens værditab: -1.000  kr.

Skattepligtig indkomst:  4.000 kr.