Hvad kan vi hjælpe med?

Hvordan virker forsikringen?

Forsikringen leveres af vores forsikring partnere og dækker den lejeperiode som er reserveret via vores platform, og når check-in er gennemført i overensstemmelse med vores procedure.

Skulle skader forekomme under lejeperioden, vil sagen blive overdraget til skadebehandlings afdelingen hos vores forsikring partnere.

Med den fulde kasko- og ansvarsdækning er du i vid udstrækning dækket mod skader, tyveri, og hærværk.

Skader på grund af mekaniske fejl på køretøjet, for eksempel forårsaget af (naturlige) slitage, er ikke omfattet.

Forsikringsbetingelser og priser kan variere fra land til land, så vi anbefaler på det kraftigste at du læser og tage notits af den forsikring, der gælder for din leje, før du accepterer en booking.

Do you have any more questions?
Indsend en anmodning