Hvordan indsender jeg en klage over den beslutning, som forsikringsselskabet har truffet?

Hvis du er uenig med en afgørelse truffet af forsikringsselskabet, kan du indsende en indsigelse til dem ved at sende en e-mail til deres respektive klageafdeling. SnappCar kan ikke omstøde beslutninger taget af forsikringsselskabet.

Har du flere spørgsmål? Indsend en anmodning