Verhuurders- Check-in - Controle van het rijbewijs

Een Verhuurder wordt tijdens deze stap van het check-in proces nadrukkelijk gevraagd om het rijbewijs van de Huurder te controleren. Dit doe je door de laatste vier cijfers van het rijbewijs van de Huurder in te voeren. De cijfers worden vergeleken met de bij SnappCar bekende data. Als alles overeenkomt kan de Verhuurder met een gerust hart zijn of haar auto meegeven aan de Huurder, in de wetenschap dat het rijbewijs en de boeking legaal in orde zijn.

 

Waarom is de rijbewijscontrole verplicht?

De rijbewijscontrole is bij SnappCar altijd verplicht. De extra verplichte stap is toegevoegd om er zeker van te zijn dat boeking legaal in orde is. Zo weet de Verhuurder zeker dat de Huurder bij ons vertrouwd is, en dat deze gerechtigd is om de weg op te gaan.

Waar vind ik de laatste vier cijfers van het rijbewijs?

De laatste vier cijfers van het rijbewijs zijn omcirkeld in de onderstaande foto.

 DL_NL.png

Wat als het rijbewijs niet overeenkomt?

Vanuit SnappCar worden Huurders op meerdere manieren eraan herinnerd dat zij hun rijbewijs up-to-date moeten houden op ons platform. De Huurder krijgt via e-mail een melding als zijn of haar rijbewijs dreigt te verlopen, en worden er ter herinnering notificaties weergegeven op het SnappCar account.

Hoewel SnappCar zo goed mogelijk Huurders herinnert en assisteert bij het up-to-date houden van het rijbewijs, is de Huurder zelf eindverantwoordelijkheide voor het hebben van een geldig rijbewijs. Mocht tijdens de check-in blijken dat de laatste vier cijfers van het rijbewijs niet overeenkomen met onze data, dan kan de huur, mede door legale redenen, niet doorgaan.

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

Opmerkingen

Geen antwoord op je vraag?

Neem contact op met onze community support