Huurders - Algemeen Boetebeleid voor huurders

SnappCar boetebeleid voor Huurders

Om deel te nemen aan SnappCar geef je jouw akkoord op de Algemene Voorwaarden. Hierbij inbegrepen zijn onderstaande boetes, die zijn bedoeld om ongemak voor zowel de verhuurder als de huurder te minimaliseren.

SnappCar annulerings- en administratiekosten bij Boekingen

Reden

Kosten

Boekingen annuleren voor betaling

€0 - geen kosten, volledige teruggave betaalde huursom

Boeking annuleren na betaling

meer dan 24 uur voor aanvang van de boeking: €10 annuleringskosten


minder dan 24 uur voor aanvang van de boeking: geen terugbetaling - verhuurder wordt uitbetaald

Verwerking verlenging*

€10 administratiekosten + kosten van de extra huurperiode

*verwerking van alle bijkomende kosten i.v.m. een verlenging die niet, of niet op tijd, betaald is maar wel heeft plaatsgevonden

Wil je een betaalde boeking annuleren om te wijzigen? Dan moet de verhuurder annuleren en moet je zelf een nieuwe boeking indienen. Wanneer je als huurder zelf annuleert wordt de verhuurder in sommige gevallen uitbetaald of worden er automatisch annuleringskosten in rekening gebracht. Dit is een automatisch proces dat wij niet kunnen omdraaien.

Indien je van mening bent dat de annuleringskosten niet op zijn plaats zijn, annuleer de boeking dan niet en neem direct contact op met SnappCar’s Community team via support@snappcar.nl o.v.v. het boekingsnummer. We zullen dan overwegen de boete te laten vervallen en de boeking voor je annuleren. Indien je de boeking wel annuleert en achteraf pas contact opneemt kunnen we niets meer voor je doen.

 

SnappCar boetes en administratiekosten bij verkeerd gebruik, wangedrag en/of schade

 

Reden

Kosten

Verkeerde brandstof getankt

€ 25 boete + reinigings- en bijkomende reparatiekosten van de auto

Niet betalen van een verkeers- en/of parkeerboete aan de verhuurder**

€ 10 administratiekosten + kosten van de boete

Reiniging van de auto*

€ 25 boete + reinigingskosten van de auto

Incasso eigen risico bij schade

€ 10 administratiekosten + kosten van het schadeherstel tot aan het eigen risico (per schade-evenement)

*dit zijn de kosten van de reinigingsbeurt die in dergelijke gevallen door SnappCar wordt aangeboden aan de verhuurder.

**Verwerking van bekeuringen

Een bekeuring wordt altijd eerst aangeboden door de verhuurder. Als huurder dien je de bekeuring direct en rechtstreeks aan de verhuurder te betalen. Indien de verhuurder geen reactie of geld ontvangt zal de verhuurder de bekeuring bij ons indienen. Bovengenoemde kosten om de bekeuring te verwerken zijn dan van toepassing.

 

Incasso’s

Alle bovenstaande kosten en boetes worden automatisch van het bij ons bekende bankrekeningnummer geïncasseerd. Wanneer je de Algemene Voorwaarden accepteert geef je SnappCar toestemming deze bedragen te incasseren. Bij Verlengingen, Bekeuringen, het Eigen Risico en/of Reinigingskosten ontvang je van ons een factuur met daarop een uiteenzetting van het te betalen bedrag.