Algemeen Boetebeleid voor huurders

Om deel te nemen aan SnappCar geef je jouw akkoord op de Algemene Voorwaarden. Hierbij inbegrepen zijn onderstaande boetes, die zijn bedoeld om ongemak voor zowel de verhuurder als de huurder te minimaliseren.

Eventuele boetes worden automatisch geïncasseerd bij de huurder, op het bij SnappCar bekende bankrekening- of credit card nummer, onder vermelding van 'Boete SnappCar' en de vermelding van het boekingsnummer. Een dergelijke boete wordt overigens niet uitbetaald aan de verhuurder. Wanneer je het niet eens bent met een opgelegde boete kun je uiteraard bij Support een klacht indienen, via het contactformulier.

In het geval van onenigheid tussen verhuurder en huurder vragen wij beide een verklaring aan ons voor te leggen. Voor zover mogelijk zal SnappCar dan bemiddelen en een gepaste oplossing zoeken.

Als huurder gelden de volgende boetes:

RedenBoete
Boeking annuleren vóór bevestiging door verhuurder of betaling Geen kosten
Huurder annuleert boeking (na betaling) buiten 24 uur voor aanvang boeking: € 10 boete
binnen 24 uur voor aanvang boeking: Geen refund
Noot: Het geïnde huurbedrag wordt, in geval van binnen 24 uur voor aanvang boeking, uitgekeerd aan de verhuurder
Verkeerde brandstof getankt € 25 boete + reinigings- en bijkomende reparatiekosten van de auto
Verkeers- en parkeerboetes € 10 administratiekosten + kosten van de boete
Reiniging van de auto

€ 25 boete + reinigingskosten van de auto*

*dit zijn de kosten van de reinigingsbeurt die in dergelijke gevallen door SnappCar wordt aangeboden.

Schade € 10 administratiekosten + kosten van het schadeherstel met een totaal maximum van het eigen risico (per schadegeval)

 

 

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

Opmerkingen

Geen antwoord op je vraag?

Neem contact op met onze community support
Mogelijk gemaakt door Zendesk