Gedragregels voor autogebruik

  • A. de huurder mag de auto niet gebruiken op niet-openbare wegen, voor racen, testen, om iemand te leren rijden of voor illegale doeleinden;
  • B. de auto mag alleen worden bestuurd door de geregistreerde bestuurder, wiens rijbewijs voorafgaand aan de start van de huurperiode is goedgekeurd door SnappCar via de daarvoor bestemde upload op de website; een 2e start van de huurperiode expliciet is aangemeld en goedgekeurd door SnappCar  via de daarvoor bestemde upload op de website; een 2e bestuurder is toegestaan mits deze voorafgaand aan de start van de huurperiode expliciet is aangemeld en goedgekeurd door SnappCar via de daarvoor bestemde upload op de website;
  • C. de huurder zal ervoor zorgdragen dat er niet in de auto wordt gerookt en er geen kinderen of dieren worden vervoerd tenzij dit expliciet is toegestaan door de verhuurder;
  • D. de huurder mag niet meer passagiers vervoeren dan het aantal zitplaatsen van de auto. Het aantal zitplaatsen wordt bepaald aan de hand van het aantal veiligheidsgordels;
  • E. de huurder dient de auto af te sluiten indien deze onbeheerd wordt achtergelaten;
  • F. de huurder dient de juiste brandstof te gebruiken (en indien dit niet gebeurt zal de huurder aansprakelijk zijn voor alle kosten die het gevolg zijn van het transporteren, schoonmaken, herstel en vervanging van onderdelen);
  • G. de huurder mag de auto of enig onderdeel daarvan niet verkopen, verhuren, verwijderen, vervangen of proberen welk recht ten aanzien van de auto dan ook aan derden over te dragen;
  • H. de huurder is verantwoordelijk voor elke schade, mechanisch of anderszins, (te bepalen door een onafhankelijke expert) die direct het gevolg is door misbruik van de auto door de huurder; bijvoorbeeld schade aan de versnellingsbak  door agressief of wild rijden;
  • I. de huurder mag geen gevaarlijke, giftige of ontvlambare zaken in de auto vervoeren;
  • J. de huurder mag de auto niet gebruiken indien hij onder invloed is van drank, drugs of andere bedwelmende middelen;
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

Opmerkingen

Geen antwoord op je vraag?

Neem contact op met onze community support