Hoe werkt een verlenging?

Het is voor de huurder mogelijk om een boeking te verlengen. Dit kan nodig zijn door onverwachte omstandigheden (bijv. een flinke file) waardoor de huurder jouw auto langer nodig heeft. Met een verlenging van de boeking loopt de verzekering langer door. De belangrijkste punten van een verlenging:   

  • Een huurder kan een boeking eenmalig verlengen
  • De huurder moet een verlenging aanvragen via SnappCar.nl
  • Jij als verhuurder dient - mits akkoord - de verlenging te accepteren
  • De huurder moet de verlenging z.s.m. na acceptatie betalen. Alleen dan is de verlenging correct geadministreerd en is de auto verzekerd.

Bovenstaande stappen dienen genomen te worden voor de eindtijd van de initiële boeking. Verleng een boeking daarom ruim van te voren, minimaal één uur voor de eindtijd. Als de boeking niet voor de eindtijd is betaald dan komt hij te vervallen, een verlenging is dan niet meer mogelijk en de auto is niet langer verzekerd.

Waarom is een goede verlenging belangrijk?

Een goede verlenging is cruciaal voor de verlenging van de verzekering van jouw auto. Een mislukte verlenging levert gedoe voor iedereen op. Het vergt tijd om gebruikerstijden, gereden kilometers en financiële aspecten juist te administreren.

Wanneer bespreek ik een verlenging?

Het is raadzaam bij de start van elke boeking altijd duidelijk de wens tot een verlenging expliciet te polsen bij de huurder. Geef ook duidelijk aan als de auto op tijd retour moet zijn (bijvoorbeeld voor eigen gebruik of een andere huurder).

Communicatie

Duidelijke en tijdige communicatie tussen huurder en verhuurder is cruciaal. Doe dit telefonisch en een paar uur voor het einde van de boeking. Belangrijk: de huurder dient de betaling van de verlenging te doen uiterlijk 1 uur vóór het einde van de initiële huurperiode. Alleen dan is de verlenging correct geadministreerd.

Hoe betaalt de huurder?

De huurder betaalt de verlenging net zoals een boeking. Dit kan via iDeal. Vraag expliciet of de huurder kan betalen via mobiele telefoon en/of de huurder het betaal bank apparaat (bijv. random reader) bij zich heeft.  

Wat als de verlenging mislukt?  

Stuur eerst het support team z.s.m. een email wanneer de verlenging van de boeking niet goed is gegaan. Doe dit o.v.v. “Verlenging (Boekingsnummer ######)” zodat het support team snel op de hoogte is. Zorg er vervolgens voor dat de huurder een nieuw huurverzoek indient. Na jouw snelle acceptatie kan de huurder ook direct betalen. Direct telefonisch contact is slim in dit soort situaties.

Heb je twijfels bij de huurder? Neem dan contact met ons op via support@snappcar.nl.