Compenseert SnappCar mij voor de tijd die ik moet besteden aan het regelen van een door de huurder veroorzaakte verkeersboete?

Nee, we bieden verhuurders geen compensatie voor tijd besteed verkeersboetes. Mocht een huurder niet direct betalen, dan kan SnappCar wel het proces overnemen. Zie dit artikel voor meer informatie.

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen