Houdt SnappCar automatisch verkeersboetes in bij de huurder die tijdens mijn huurperiode zijn ontstaan?

Nee, SnappCar komt alleen tussenbeide wanneer een huurder de verkeersboete niet betaalt aan de verhuurder. In de meeste gevallen nemen huurder en verhuurder de verkeersboetes rechtstreeks in behandeling: de verhuurder betaalt de boete en de huurder maakt het verschuldigde bedrag over aan de eigenaar. Zie dit artikel om te zien hoe om te gaan met huurders die niet meewerken.

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen