Waar ben je naar op zoek?

FAQ Aanpassing Privacy Policy oktober 2019

Deelt SnappCar mijn data met derde partijen?

SnappCar deelt data met derde partijen als dit nodig is om onze dienst te kunnen aanbieden en uit te voeren. Zo delen wij bijvoorbeeld data over een boeking (alsmede contactgegevens) tussen huurder en verhuurder voor het opzetten en uitvoeren van de Huurovereenkomst.

Daarnaast delen we data met derde partijen om onze dienst te kunnen leveren, zoals met onze betalingsprovider en verzekeringsmaatschappij(en). Andere voorbeelden van dit soort service providers zijn te vinden in artikel  3 van de Privacy Policy.

De service providers handelen namens SnappCar en het verwerken van data door de service providers is vastgelegd in zogenaamde verwerkersovereenkomsten. In deze overeenkomsten is vastgelegd dat dat de service provider alleen persoonsgegevens  verwerkt in opdracht van SnappCar, voor het doel zoals vastgesteld door SnappCar en dat de bescherming van de data voldoende is en zal worden gewaarborgd door de service provider.

 

Hoe zorgt SnappCar ervoor dat mijn data veilig wordt opgeslagen en verwerkt?

Om de veiligheid en bescherming van (gebruikers)data te waarborgen, heeft SnappCar interne systemen opgezet, die de bescherming van data (waaronder persoonsgegevens) bij opslag en verwerking daarvan, waarborgt. Daarnaast heeft SnappCar technische en fysieke beschermingsmaatregelen getroffen om onze  data te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, vernietiging of wijziging. .

Om te garanderen dat deze beveiligingsmaatregelen steeds toereikend zijn (en voldoen aan de zogenaamde “industry standard”) laat SnappCar deze regelmatig controleren door externe partijen gespecialiseerd in data bescherming.

 

Ik wil dat SnappCar mijn data verwijdert, hoe doe ik dit?

Je hebt het recht om jouw data te laten verwijderen en je kan  SnappCar hierom vragen (Right to be forgotten). Stuur hiervoor een verwijderingsverzoek naar SnappCar Community Support via deze link of door een email te sturen naar privacy@snappcar.nl

Jouw account zal dan worden gedeactiveerd en je zult niet langer gebruik kunnen maken van SnappCar. Het deactiveren van jouw account betekent ook dat je geen e-mails of andere informatie meer zult ontvangen, jouw account en data niet langer (online) zichtbaar zullen zijn en dat jouw data niet langer verwerkt wordt door SnappCar (of aan SnappCar-gelieerde verwerkers).

Echter, sommige data zal door SnappCar worden bewaard voor een bepaalde periode, zoals jouw (ver-)huurgeschiedenis. Dit doen we om jouw account, eventuele betalingen en/ of boekingen af te ronden en om te voldoen aan bestaande wet- en regelgeving (zoals de bewaarperiode van  financiële data). Voor een overzicht van de bewaar periodes verwijzen we naar onze Privacy Policy.

 

Wat betekent ‘fraude detectie en preventie’?

Het hebben (en behouden) van een veilig en betrouwbaar autodeelplatform is SnappCar’s prioriteit nummer 1. Om dit te kunnen doen hebben we meerdere checks en (veiligheids)systemen geïmplementeerd die (mogelijk) frauduleus gedrag (kunnen) detecteren.  Gebruikersdata en gebruikersgedrag worden regelmatig gemonitord en geverifieerd, gecombineerd en gescand om fraudeurs, oplichters en alle gebruikers die crimineel of ongewenst gedrag vertonen, op te sporen.

Om het platform en de community te beschermen kunnen wij de activiteiten op een account stoppen of de toegang tot - of registratie van een account onmogelijk maken, in het geval dat  wij van mening zijn dat er sprake is van (een risico op) fraude.

Daarnaast is het mogelijk dat wij indien er sprake is van (of gegronde reden om te geloven dat er sprake is van) fraude, oplichting of criminele activiteit, informatie daarover verstrekken aan de autoriteiten (zoals bijvoorbeeld de politie).

 

Maakt SnappCar gebruik van automatische besluitvorming?

Ja, SnappCar maakt gebruik van automatische besluitvorming (inclusief profiling).

Er is sprake van automatische besluitvorming als een beslissing uitsluitend genomen is op basis van het automatisch verwerken van (jouw) persoonlijke data. Dit betekent dat een beslissing genomen is zonder menselijke tussenkomst. Bijvoorbeeld omdat de uitkomst gebaseerd is op een algoritme of softwarecode of op een automatische check in een database.

Dit soort (automatische) beslissingen worden genomen op het moment dat jij je registreert bij SnappCar en tijdens het gebruik van de dienst, met als doel het beschermen tegen -, en voorkomen van fraude. Deze (automatische) beslissingen worden gemaakt op basis van gebruikersdata en gebruikersgedrag. Dit betekent dat SnappCar automatisch kan besluiten dat je een frauderisico vormt of dat je gedrag vergelijkbaar is met het bekende gedrag van fraudeurs; of dat je gedrag niet consistent is met je eerdere gebruik van het platform of dat je opzettelijk je ware identiteit lijkt te verbergen. Een voorbeeld hiervan is het automatisch deactiveren van een gebruikersaccount als deze gebruiker zijn of haar account probeert te verifiëren met een niet-geldig rijbewijs.

SnappCar gebruikt ook derde partijen om automatische checks en risico-inschattingen te maken, voorbeelden van deze partijen zijn te vinden in de privacy policy.

SnappCar zorgt ervoor dat de methode en de uitkomsten van deze automatische besluitvorming regelmatig gecontroleerd worden om ervoor te zorgen dat zij eerlijk, effectief en onbevooroordeeld zijn. Wanneer automatische besluitvorming gebruikt voor de beoordeling van je registratie en in het kader van fraudepreventie, kun je contact opnemen met SnappCar om te verzoeken dat een afgewezen beslissing opnieuw door een (natuurlijk) persoon wordt heroverwogen.

Als je je wilt afmelden voor automatische besluitvorming, laat het ons dan weten. Onthoud wel dat dat kan betekenen dat je geen gebruik (meer) kunt maken van het SnappCar-platform omdat geautomatiseerde besluitvorming  nodig is om onze diensten op een veilige manier te leveren. 

 

Maakt SnappCar gebruik van Profiling?

Profilering betekent elke vorm van geautomatiseerde verwerking van je persoonsgegevens  om bepaalde persoonlijke kenmerken over jou te beoordelen, zoals het analyseren of voorspellen van aspecten in verband met je economische situatie, gezondheid, persoonlijke voorkeuren, interesses, betrouwbaarheid, gedrag, locatie of verplaatsingen.

Om fraude en misbruik te voorkomen en om fraudeurs, oplichters en andere (auto-)criminelen tegen te gaan / houden, profileert SnappCar je persoonsgegevens, zoals je activiteiten op je account, betalingsvoorkeuren, online account voorkeuren, betaalgegevens en -geschiedenis, contractduur, geleverde diensten, contactgeschiedenis, bezoeken aan de website, inloggedrag, communicatie zoals chat-berichten tussen gebruikers en tussen gebruikers en SnappCar.. 

Gebaseerd op dit profiel detecteren wij of er een redelijk vermoeden is dat iemand betrokken is bij fraude of criminele activiteiten zodat wij kunnen voorkomen dat deze personen toegang krijgen (of kunnen houden) tot ons platform.

Dit proces is noodzakelijk voor de bescherming van ons platform en onze gebruikers.

Helaas is het niet mogelijk  om gebruik te maken van onze dienst zonder onderhevig te zijn aan automatische besluitvorming . Als  je niet wilt dat jouw persoonsgegevens op deze manier wordt verwerkt, kan jij je uitschrijven als gebruiker. Dit kan via jouw profiel of door een mail te sturen naar privacy@snappcar.nl

Profiling voor marketingdoeleinden

Met Google Adwords Remarketing Pixel en Facebook Pixel, kunnen Google en Facebook interesses van onze gebruikers profileren op basis van jouw surfgedrag en er zo voor zorgen dat relevante SnappCar advertenties jou bereiken op third-party websites en via zoekresultaten. Dit zorgt ervoor dat je geen content of aanbiedingen ziet die voor jou minder interessant zijn.

Op basis van dit profiel maken wij selecties op groepsniveau. Deze selectie wordt altijd op groepsniveau gemaakt, zodat wij jou niet in een hokje stoppen en er geen individueel profiel is.

Facebook en Google verkrijgen bovenstaande informatie via pixels. Je kan jouw instellingen bij Google & Facebook aanpassen via: Google en Facebook.

 

Waarom ben ik gedeactiveerd?

Als jij bent gedeactiveerd en/of jouw account is geblokkeerd, hebben we hier goede redenen voor. Dit kan zijn doordat je hebt in strijd hebt gehandeld met onze Algemene Voorwaarden ien/of er andere regels  die van toepassing zijn op onze dienst.

Daarnaast is het ook mogelijk dat je bent gedeactiveerd als gevolg van de checks ten behoeve van fraudedetectie en het voorkomen van misbruik van ons platform. In het kader van deze checks en de resultaten hiervan kunnen wij jouw profiel deactiveren, wat betekent dat je geen gebruik meer kan maken van SnappCar en dat alle bestaande boekingen worden geannuleerd. Deze checks worden regelmatig gecontroleerd, vernieuwd en herzien.

We reageren niet in detail op de redenen van afwijzing, blokkering of deactivatie, om te voorkomen dat onze beveiligingssystemen (en de logica / achterliggende specificaties daarvan) te beschermen. Je kunt er zeker van zijn dat wij altijd goede redenen hebben jouw account te deactiveren.

 

Kan ik SnappCar gebruiken zonder dat mijn data wordt gedeeld?

Nee, gebruik van SnappCar zonder het delen van jouw persoonsgegevens is niet mogelijk. Om gebruik te maken van SnappCar moet bijvoorbeeld  jouw data gedeeld worden met de huurder (of verhuurder) om de Huurovereenkomst op te zetten, als ook met de betalings service provider om de betaling en uitbetaling van de verhuurinkomsten mogelijk te maken.

SnappCar neemt jouw privacy uiterst serieus en we gaan met de grootste zorg om met jouw persoonlijke gegevens. We beschermen jouw data en zorgen dat de juiste maatregelen daarvoor genomen worden. Hierbij handelen we altijd zoals voorgeschreven in de AVG. Voor meer informatie, zie SnappCar’s Privacy Policy.

Als  je geen persoonsgegevens wilt delen met SnappCar, kan je  je uitschrijven als gebruiker. Dit betekent dat je geen gebruik meer kan maken van onze diensten aangezien het verwerken van jouw data hiervoor noodzakelijk is.

 

Hoe lang bewaart SnappCar mijn data?

De  bewaartermijnen  worden vermeld in artikel 6 van de Privacy Policy. Een bewaartermijn  start op de dag van uitschrijving en zijn in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving.

Heb je nog meer vragen?
Een aanvraag indienen