Community & Gedrag

Hier vind je informatie over hoe jij en de verhuurder moeten handelen tijdens de boeking en moeten omgaan met bijvoorbeeld: te laat zijn, bekeuringen en onenigheid.