Sök på din fråga:

Kan hyrestagaren köra min bil utomlands?

Ifs försäkring täcker länder i Europa, men för enkelhetens skull tillåter vi i regel endast att bilarna körs till länder där det inte krävs ett Grönt kort. Om du som bilägare vill tillåta hyrestagare att köra till ett land där krav på grönt kort finns behöver du dels se till att förse hyrestagaren med grönt kort, samt rådfråga supporten. Se denna listan vilka länder det gäller. 

 

För att utlandsförsäkringen ska gälla (för hyrestagaren) så måste bilägaren ha godkänt utlandsresa, vilket görs genom att checka i boxen "utlandsresor". Hyrestagaren måste även betala en extraförsäkring på 50kr/dygn för utlandsresor. Precis som vid andra hyror så gäller premissen att bryter hyrestagaren villkoren, och t.ex. tar bil utomlands utan din tillåtelse, så är du som bilägare fortfarande försäkrad.

 

Vid skador har hyrestagare precis som hemma rätt till vägassistans vilket innebär bärgning och övriga merkostnader. Det försäkringen inte täcker för dock är hemforsling av fordon. Är skadan tydligt orsakad av hyrestagare så har du rätt till tågbiljett om bilen blir stående. Som bilägare kan det därför bli omständigt och dyrt om din bil får en skada utomlands och hyrestagaren inte inväntar att bilen lagas på verkstad utan åker hem igen, och det är denna risk du behöver ta om du godkänner bokningen. Vid utlandsskador så har vi också ofta att göra med skadehanterare som inte jobbar med SnappCar dagligen vilket kan innebära längre handläggningstider.

 

Vår rekommendation är därför denna. Hyr gärna ut till utlandet, men se till att du ha en välservad och fungerande bil för en resa du själv hade gjort med familj. Kommunicera även tydligt med hyrestagaren om möjligt att du i det längsta vill att de gärna kontaktar även dig vid skada och inte lämnar en bil på verkstad i ett annat land.

Har du några fler frågor?
Skicka en förfrågan