Vad gör jag om hyrestagaren nekar skadan?

I de sällsynta fall en konflikt uppstår i samband med en skada ber vi dig kontakta vår support. Vi kan hjälpa till att medla och brukar alltid hitta en lösning så båda parter blir nöjda. Hyrestagaren har ansvar för bilen under hyresperioden även om någon annan t ex. backar in i bilen. Du skickar in en skadeanmälan precis som vanligt och så länge försäkringsbolaget godkänner reparationen så debiterar vi hyrestagaren självrisken.

OBS! Att motorskador orskade av slitage täcks inte av försäkringen. I dessa fall hamnar reparationskostnaderna på dig som bilägare.