SnappCars roll

Vår tjänst består i att tillhandahålla våra användare en stabil plattform som kan användas för bildelning. Vi kopplar samman hyrestagare med bilägare, tillhandahåller försäkring och support för alla frågor som kan tänkas uppstå.

När SnappCar används, undertecknar hyrestagare och bilägare ett hyresavtal som gäller under uthyringsperioden. Mer information finns i våra allmänna villkor som ni kan finna längst ned på vår hemsida.

Hyrestagare och bilägare accepterar våra allmänna villkor i samband med registrering på vår hemsida samt varje gång de ingår ett hyresavtal för en bokning. En tredje part tillhandahåller en försäkring vilket även framgår i hyresavtalet. Försäkringen ersätter bilägerns egen försäkring under uthyringsperioden. Detta gör att bilägaren inte kan gå miste om någon insamlad premiebonus på sin egen försäkring. Övriga avgifter såsom fordonskatt ska bilägaren stå för själv. Vår Community Support kommer att ge den service som krävs för att lösa alla tänkbara frågor eller problem. De kontrollerar samtliga användare på plattformen och ser till att den är säker och trygg. Allt för att ge dig bästa tänkbara upplevelsen.

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

Kommentarer

Kan du inte hitta svaren?

Kontakta vår community-support
Powered by Zendesk