Jag fick driftstopp utomlands, vad gäller?

Vägassistans kommer att bärga strandade fordon som inte kan repareras på plats. Fordonet bärgas till närmsta verkstad även om driftstoppet uppstod utomlands eftersom kostnaden för att transportera fordonet till Sverige annars skulle ha blivit för hög. Verkstaden kommer då att kontrollera hur felet uppstått och tillhandahålla en faktura på eventuella reparationsarbeten. Fordonet kommer aldrig att repareras utan bilägarens samtycke.