SnappCar’s roll

Vi tillhandahåller en stabil plattform som kan användas för bildelning. Vi kopplar samman hyrestagare med bilägare och tillhandahåller både försäkring och support för alla frågor som kan tänkas uppstå.

När bilen hyrs ut med SnappCar skriver både hyrestagare och bilägare under ett hyresavtal som används under som gäller under uthyrningsperioden. Mer information finns i våra allmänna villkor längst ned på vår hemsida.

Hyrestagare och bilägare accepterar våra allmänna villkor i samband med registrering på vår hemsida samt varje gång de ingår ett hyresavtal för en bokning. En tredje part tillhandahåller en försäkring vilket även framgår i hyresavtalet. Försäkringen ersätter bilägerens egen försäkring under uthyrningsperioden. Detta gör att bilägaren inte kan gå miste om någon insamlad premiebonus på sin egen försäkring. Övriga avgifter såsom fordonskatt ska bilägaren stå för själv. Vår Community Support kommer att ge den service som krävs för att lösa alla tänkbara frågor eller problem. De kontrollerar samtliga användare på plattformen och ser till att den är säker och trygg. Allt för att ge dig bästa tänkbara upplevelse.

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

Kommentarer