Efter avslutad hyresperiod – kontroll av bilen

Vid återlämningen är det dags att kontrollera bilen en gång till. Ta ett varv runt bilen på samma sätt som vid avlämningen av bilen. Kolla efter skador eller indikationer på att bilen blivit misskött. Kontrollera också vägmätarställning och bränslenivå. Detta för att det ska vara möjligt att slutföra bokningen. Var noggrann med att skriva ner allt ovannämnda på Snappavtalet (hyresavtalet) och signera tillsammans med föraren. Om en skada inträffat så informera föraren och oss på SnappCar. Låt föraren fylla i blanketten ”European Accident Statement” så tar vi på SnappCar hand om resten!