Betalning av hyrespriser och extra milersättningar

Vi håller i betalningen av bokningen så snart hyrestagaren har betalat. Bilägaren får betalningen överförd till sitt bankkonto efter att bokningen är genomförd och utcheckad. Under mina uthyrningar/mina bokningar kan både hyrestagaren och bilägaren se detaljer kring bokningen och betalningen.

Så hur fungerar det för övriga debiteringar såsom extra milersättning? Det är enkelt! Hyrestagaren ger tillbaka bilen; du fyller i körsträckan elektroniskt via mobil eller dator (läs mer här). Vårt system kommer sedan att beräkna huruvida hyrestagaren har kört för långt och hur mycket extra intäkter som det kommer att generera för dig. Pengarna debiteras från samma kort som användes vid betalningen av bokningen. Utbetalning till bilägare sker inom 14 dagar efter att utcheckningen slutförts. Siffrorna som fylls i under utcheckningen kommer att anses som godkända av bägge parter om antingen hyrestagaren eller bilägaren inte vidtar någon åtgärd inom 48-timmar efter avslutad hyresperiod.

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

Kommentarer

Kan du inte hitta svaren?

Kontakta vår community-support