Hur betalas extra kilometer?

Vi håller i betalningen av bokningen så snart hyrestagaren har betalat. Bilägaren får betalningen överförd till sitt bankkonto efter att bokningen är genomförd och utcheckad. Under mina uthyrningar/mina bokningar kan både hyrestagaren och bilägaren se detaljer kring bokningen och betalningen.

Så hur fungerar det för övriga debiteringar såsom extra milersättning? Det är enkelt! Hyrestagaren lämnar tillbaka bilen; du fyller i körsträckan elektroniskt via mobil eller dator via utcheckningen. Vårt system kommer sedan att beräkna huruvida hyrestagaren har kört för långt och hur mycket extra intäkter som det kommer att generera för dig. Pengarna debiteras från samma kort som användes vid betalningen av bokningen. Utbetalning till bilägare sker inom 7 dagar efter att utcheckningen slutförts och betalas ut tillsammans med pengarna för själva bokningen. Siffrorna som fylls i under utcheckningen kommer att anses som godkända av bägge parter om antingen hyrestagaren eller bilägaren inte vidtar någon åtgärd inom 48-timmar efter avslutad hyresperiod.