Förseningar

Bilägaren och hyrestagaren kommer överens om tid och plats för upphämtning och återlämning av fordonet. Ibland kan hyrestagaren vara sen med återlämningen på grund av oförutsedda händelser. Försök hålla löpande kontakt med hyrestagaren kring detta och var noga med att tala om för hyrestagaren hur och när ni vill att återlämning ska ske vid en försening samt hur ni ska lösa eventuell extra betalning. Du kan alltid kontakta vår Community Support om ni behöver hjälp eller något inte går som planerat.