Hyrestagare - Möjliga registreringsproblem

Uppladdning av körkort misslyckades

Det bästa sättet att ladda upp ditt körkort är att ha det som en JPEG-fil med en maximal filstorlek om 2 MB. Se till att bilden är tydligt tagen. Tips: skanna körkortet istället för att ta en bild. Glöm inte att båda sidorna av körkortet krävs.

Uppladdningen har nekats

Om en uppladdning nekas beror det främst på att kvalitén på bilden eller skanningen inte är tillräcklig. Det kan vara att ditt ID-kort inte är läsbart eller inte helt synligt. Kontrollera alltid giltighetsdatumet innan uppladdning.

Jag har ett papperskörkort, vad händer nu?

Har du ett papperskörkort? Att ladda upp dem fungerar lite annorlunda. Sidan som innehåller din bild ska laddas upp som körkortets framsida. Övriga delar utgör baksidan och behöver vara i en bild. Gör en tydlig skanning i stället för att ta en bild om körkortet är utslitet.

Icke europeiskt körkort

Du kan bara gå med i SnappCar med ett giltigt europeiskt körkort. Övriga körkort är inte tillåtna på plattformen, detta på grund av de kontroller som vi utför.

Betalningen har nekats

En nekad betalning sker när du har valt att verifiera dig genom betalning (av en krona) och har använt ett bankkonto som inte står på ditt eget namn. Namnet som står på bankkontot måste matcha det namn som finns på din profil. Se till att bankkontot och kortinnehavarens namn är samma som namnet på profilen.

Facebook-verifiering har nekats

I vissa fall misslyckas Facebook-verifieringen, ofta på grund av att de automatiska kontrollfunktionerna inte kan få den information som behövs. Har detta hänt dig? Se till att du verifierar ditt konto genom betalning eller kontakta supportteamet.

Har du ytterligare problem med registrering eller verifiering? kontakta vår comunity support på support@snappcar.se

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

Kommentarer

Kan du inte hitta svaren?

Kontakta vår community-support
Powered by Zendesk