Måste jag betala skatt på mina inkomster?

Inkomsterna du får som bilägare är skattepliktiga, och vi brukar tipsa bilägare att göra avdrag för kostnader direkt hänförliga till uthyrningen. Enligt Konsumentverkets riktlinjer är förslitningskostnaden 7 kr/mil som ni får dra av som kostnad. Räkna själv ut inkomster minus kostnader och för in i ruta 7.2 (Ränteinkomster, utdelningar… ) i inkomstdeklarationen. Om du yrkar avdrag bör du under övriga upplysningar kort skriva att du har hyrt ut bilen genom SnappCar och att Konsumentverkets riktlinjer är kostnad på 7 kr/mil. Kapitalbeskattningen på överskottet är i likhet med t.ex.aktievinster 30%.

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

Kommentarer

Kan du inte hitta svaren?

Kontakta vår community-support