Måste jag betala skatt på mina inkomster?

Inkomsterna du får som bilägare är skattepliktiga.  Kapitalbeskattningen på överskottet är i likhet med hyra av båt, husvagn och fritidshus 30%.

Överskottet av uthyrningen redovisar du i inkomstdeklarationen vid Kapital, punkt 7.2.

Läs mer på skatteverkets hemsida om skatt på överskott av kapital.