Betalar hyrestagaren någon säkerhetsdeposition?

Hyrestagaren betalar inte en deposition. Våra allmänna villkor gör dock att vi kan debitera hyrestagaren extra kostnader och avgifter som kan tänkas uppstå för en bokning. Mer information finns i våra allmänna villkor.