Betalar hyrestagaren någon säkerhetsdeposition?

Hyrestagaren betalar inte en deposition. Våra allmänna villkor gör dock att vi kan debitera hyrestagaren extra kostnader och avgifter som kan tänkas uppstå för en bokning. Mer information finns i våra allmänna villkor.

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

Kommentarer

Kan du inte hitta svaren?

Kontakta vår community-support