Vad täcker försäkringen?

Kortfattat täcker försäkringen:

 • Vagnskador (trafikolycka, plåt- och lackskador, yttre olyckshändelse, skadegörelse)
 • Stöld
 • Bedrägeri
 • Glas (helt krossad ruta)
 • Brand
 • Vägassistans
 • Rättsskydd
 • Skada orsakad av bilen på annans egendom eller på personer

Vad täcker vi inte? 

 • Maskinskadeförsäkring ingår inte (motorstopp, bränslesystem, generator, grenrör, tändsystem, styrväxel, kraftöverföring, airbag, AC och farthållare)
 • Om bilen måste bärgas på grund av driftstopp som inte är relaterat till skada orsakat av hyrestagaren (se exempel ovan) s
 • Reparation av mindre stenskott i framrutan ersätts inte (eftersom priset för att laga är så lågt, ibland gratis, och svårt att koppla till att det var hyrestagarens beteende. Större sprickor och allvarliga fel hjälper vi till med)
 • Stöld av lös bilutrustning ersätts inte
 • Skada på sånt som transporteras i fordonet ersätts inte
 • Inkomstförlust ersätts inte
 • Förlust av drivmedel ersätts inte

Krav för att få teckna försäkringen:

 • Bilen måste vara registrerad på en privatperson
 • Bilen får inte användas som jobbil, tex yrkesmässig transport
 • Bilen måste vara påställd, skattad och registrerad i Sverige
 • Bilen ska ha trafikförsäkring enligt vägtrafikregistret
 • Bilen ska ha en totalvikt på max 3500kg
 • Bilen får inte ha ett marknadsvärde som överstiger 850 000kr
 • Hyrestagaren måste ha ett giltigt körkort utfärdat inom EU
 • Hyrestagarens uppgifter måste stämma överens med vad som står i hyresavtalet

Fullständiga försäkringsvillkor: https://p3.zdassets.com/hc/theme_assets/660081/200103001/policy_se.pdf