Sök på din fråga:

SnappCars avgiftspolicy

1 Juni 2021

Du hittar SnappCars avgiftspolicy nedan. Policyn är en del av SnappCars allmänna villkoren och är därför tillämplig på alla bokningar och hyresavtal som ingås via SnappCar-plattformen.

Avboka en betald bokning

Hyrestagare har fri avbokning fram till 24 timmar innan bokningen startar.

Om bilägaren avbryter bokningen blir du (hyrestagare) återbetald hela summan. Om du (hyrestagare) avbokar mer än 24h innan bokningens start blir du också återbetald. Om du (hyrestagare) avbokar mindre än 24h från bokningens start återbetalas pengarna inte. Hela bokningsbeloppet betalas då ut till bilägaren.

Avbokning är möjlig online via Mina resor> Bokningar> klicka på relevant bokning> välj Avbryt.

SnappCar böter och administrationsavgifter vid felaktigt användande, dåligt uppförande och skador

Anledning

Beskrivning

Avgift

Administrationsavgift

När SnappCar skickar faktura på självrisken till hyrestagaren efter en skada

kr 100

Trafikförseelse

Bilägaren får böter i efterhand som uppkommit under hyresperioden - och SnappCar måste engagera sig

250 kr + kostnaden för boten/trängselskatten/broavgiften

Bränsle

Hyrestagare lämnar tillbaka bilen utan tillräckligt mycket bränsle (utifrån vad de kommit överens om i avtalet och i tidigare kommunikation) i samråd med artikel 8.7 av våra allmänna villkor

250 kr + kostnaden för bränslet

Rökning

Hyrestagaren har rökt i ett "rökfritt" fordon

750 kr + kostnaden för röksanering

Rengöring

Hyrestagaren återlämnar bilen i ett tillstånd som kan beskrivas som 'mycket smutsigare' än vid incheckningen

750 kr + kostnaden för städning/biltvätt

Utomlands

Hyrestagaren tar fordonet ut ur Sverige utan tillstånd från ägaren och/eller utan att betala avgiften för utlandsförsäkring

5000 kr + eventuella kostnader för att hämta bilen

Sen återlämning

Bilägare litar på att hyrestagare återlämnar deras bilar på överenskommen tid och plats. Om hyrestagare inte gör det kan detta orsaka stora besvär för både bilägaren och eventuella framtida hyrestagare.

Lämna alltid tillbaka bilen på överenskommen tid och plats. Om du som hyrestagare förutser att detta inte kommer vara möjligt, kontakta alltid bilägaren direkt och om det går skicka en förfrågan i appen om förlängning av bokningen. Om det inte är möjligt att förlänga (på grund av att ägaren behöver bilen eller förlängningen inte kan betalas av hyrestagaren) är hyrestagaren skyldig att återlämna bilen på den överenskomna tiden och platsen.

500 kr per påbörjad timme som hyrestagaren är försenad. Uträkningen startar en timme efter att hyresperioden har gått ut.

Ingen återlämning

Hyrestagaren återlämnar inte bilen efter hyresperioden på överenskommen tid och plats

5000 kr + extra kostnader för att hämta bilen

Obehörig förare

Hyrestagaren tillåter en annan person att köra bilen utan att den personen läggs till som extra förare och/eller verifieras av SnappCar.

Du som hyrestagare kommer inte att vara försäkrad om en obehörig förare kör fordonet!

10.000 kr + extra kostnader för att hämta bilen

Försäkringsbedrägeri

Försäkringsbolaget (If) har rätt att som villkor för täckning bestämma att hyrestagaren och/eller bilägaren måste lämna in ett helt ifyllt och bekräftat och/eller undertecknat SnappForm (hyresavtal) och att hyrestagaren och / eller ägaren måste lämna in ett fullständigt ifyllt och undertecknat europeiskt ansökningsformulär. I händelse av att hyrestagaren eller bilägaren inte samarbetar eller inte samarbetar tillräckligt i det avseendet är den parten själv ansvarig för eventuella skador som uppstår. Således inkluderar detta, men är inte begränsat till, skador som uppstår och som inte täcks av försäkringsbolaget eftersom användare inte har samarbetat eller inte har samarbetat tillräckligt.

Minst 10.000 kr + extra kostnader

Extrakostnader

SnappCar har rätt att (för att hjälpa till) dra av förskott som betalats till tredje part (i sambad med skada eller som ett förskott för en överenskommelse) som orsakats av hyrestagaren som anges i Allmänna villkor 11.9

 

Behandling av trafikböter

Bilägaren kommer först att informera dig om boten så du får en chans att betala ägaren direkt, utan extra avgift. Om bilägaren inte får pengarna eller inte kan nå dig ordentligt kommer vi att ta hand om böterna och ovanstående kostnader gäller.

Hur debiteras dessa kostnader?

Ovan nämnda böter och avgifter dras av från ditt bankkonto automatiskt, du har gett oss tillstånd att göra det när du godkände våra allmänna villkor. Vid förlängningar, trafikböter, självrisk och / eller städningskostnader får du en faktura med en översikt över kostnaderna.

Alla ovanstående kostnader och böter samlas automatiskt in från det bankkontonummer som vi känner till. När du godkänner de allmänna villkoren ger du SnappCar tillstånd att samla in dessa belopp. Med självrisken får du en faktura från oss med en förklaring av det belopp som ska betalas.

SnappCar har alltid rätt att besluta att göra ett undantag och inte ålägga böter (eller inte i sin helhet). Om och i den utsträckning böterna också (delvis) skulle gälla uthyraren, är SnappCar inte skyldig att betala beloppet till uthyraren.
 

Har du några fler frågor?
Skicka en förfrågan