Vilka kriterier krävs för att får hyra bil?

För att kunna hyra en bil via SnappCar måste hyrestagaren uppfylla vissa kriterier. Först och främst måste följande punkter måste uppfyllas, vilket granskas innan bokning kan fullföljas:

  • Hyrestagaren måste vara minst 21 år
  • Hyrestagaren måste haft sitt körkort minst 1 år
  • Hyrestagaren måste ha blivit verifierad via mail, telefon, körkort och bankkonto 
  • Hyrestagaren får inte ha några tidigare anmärkningar från någon annan biluthyrningsfirma via Biluthyrarnas Branschförbund.

Självklart är det viktigt att uppföra sig och använda sunt förnuft. Vi har nolltolerans vad gäller vårdslös körning och/eller dåligt beteende. Dessa användare stängs av från plattformen omedelbart och anmäls till Biluthyrarna Sveriges register.

SnappCar har överlag striktare bakgrundskollar på användare än hyrbilsbranschen i genomsnitt, vilket tyvärr leder till att alla inte kan hyra eller genomföra en bokning via SnappCar.

Vi accepterar alla körkort utfärdade inom EU. Dock tas ibland även en kredituppgift på användare från utlandet. Har du problem med uppladdningen av körkortet, kontakta då vår support på support@snappcar.se.