Hur anmäler jag en skada?

Registrera skadan vid utcheckning
Om du eller någon annan råkar skada bilen under hyresperioden ska den registreras vid utcheckningen i appen.

Du som hyrestagare behöver berätta tydligt vad som hände och vart, för att supporten sen ska kunna göra en skadeanmälan. Håll alltid en öppen och rak kommunikation med bilägaren. 

När måste jag betala självrisk?
Av alla skador som täcks av If debiteras du en självrisk för när bilen har reparerats. Det gäller till exempel repor, bucklor, parkeringsskador, krossad glasruta osv. Hur mycket du betalar i självrisk är beroende på bilens pris och om du köpt till självriskreducering eller inte, samt om skadan täcks av försäkringen eller inte. Den ligger mellan 4400-9000 kr och du kan läsa mer om det här.

Om skadan som skedde berodde på bilens slitage betalar du ingen självrisk utan bilägaren står för reparationskostnaderna. Det är till exempel skador som; motor, bränslesystem, generator, grenrör, tändsystem, styrväxel, kraftöverföring, airbag och farthållare. Om verkstaden kan se att felet beror på hur du kört bilen så blir det dock en skadeanmälan som vid de andra skadorna.

När ärendet behandlats debiteras du reparationskostanderna upp till självriskbeloppet. Det är därför alltid bra att köpa till självriskreduceringen vid betalningen av bilen för att betala max 1500 kr.  

Vad händer om jag lämnar tillbaka bilen smutsig?
Som hyrestagare är du ansvarig för bilen under hela perioden och att den lämnas tilbaka i samma skick du hämtade den. Om bilen lämnas smutsig (invändigt) kan du debiteras en rekondavgift efter samråd med rekondfirma. Lämna därför alltid tillbaka bilen i samma skick som du hämtade den och håll öppen kommunikation med ägaren.

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan