Vad täcker försäkringen?

Vad innebär det att jag är försäkrad?
Under bokningen är du som hyrestagare helt ansvarig för bilens skick. Händer något under tiden du har bilen tillkommer extra kostnader för dig oavsett om det var du som orsakade skadan eller inte. Det försäkringen gör är att du får ett kostnadstak på 4400-9000 beroende på vilken bil du har bokat, läs mer om det nedan. Du har också flera fördelar med försäkringen som till exempel rätt till vägassistans dygnet runt och därmed betald hemresa om bilen skulle stanna.

Vad täcker försäkringen?

 • Vagnskador (trafikolycka, plåt- och lackskador, yttre olyckshändelse)
 • Glas (helt krossad ruta)
 • Brand
 • Vägassistans och bärgning
 • Rättsskydd
 • Skada orsakad av bilen på annans egendom eller på personer

Om något av detta inträffar under bokningen betalar du alltid en självrisk som ligger mellan 4400-9000 kr. If betalar sedan resten av reparationen. Läs mer

Vad täcker vi inte? 

 • Maskinskadeförsäkring ingår inte (motorstopp, bränslesystem, generator, grenrör, tändsystem, styrväxel, kraftöverföring, airbag, AC och farthållare)
 • Reparation av mindre stenskott i framrutan betalas istället direkt av hyrestagare
 • Vagnskador pga. punktering täcks men inte kostnad för byte av däck (om det inte är konsekvens av en olycka). 
 • Parkeringsskador hanteras av bilägarens privata försäkring och Trafikförsäkringsföreningen men självrisk upp till 4400 kr betalas av hyrestagare
 • Vi täcker max upp till 850 000 kr

Skador orsakat av bilens slitage betalas av bilägaren, övriga skador betalar du som hyrestagare direkt till bilägaren.

Krav för hyrestagaren:

 • Hyrestagaren måste ha ett giltigt körkort utfärdat inom EU
 • Hyrestagarens uppgifter måste stämma överens med vad som står i hyresavtalet
 • Hyrestagaren får inte ha anmärkningar hos andra biluthyrningsfirmor
 • Hyrestagaren får inte ha anmärkningar hos kronofogden

Vägassistans

Vid motorhaveri eller punktering kan det vara nödvändigt att tillkalla bärgningshjälp. Detta ingår i försäkringen. Försök ta reda på vad som är fel på bilen och ring SOS-väghjälp. Du når dem genom att ringa vårt supportnummer och redan välja val nummer 1 i menyn: 08-40309592 eller genom direktnummer 08-505 140 20. De är tillgängliga dygnet runt. Bilen bärgas till närmsta verkstad och du som hyrestagare blir transporterad till din slutdestination. Läs mer

Vart gäller försäkringen?

I Sverige och i alla länder som räknas som Gröna Kort-länder där du inte behöver utfärda ett Grönt Kort för att komma in i landet. I korthet innebär det hela Norden och Västeuropa. Gröna Kort-länder där du behöver utfärda Grönt Kort täcks inte av försäkringen. Exempel på dessa länder finns här: https://www.if.se/privat/forsakringar/bilforsakring/resa-med-bil/gront-kort-for-bil 

En tilläggskostnad på 50 kr per dag tas ut vid betalsteget och är obligatoriskt för att få ta bilen utomlands. 

Fullständiga försäkringsvillkor: 

https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/insurance-pdf/40072-00+SnappCar+Villkor+180801.pdf 

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan