Vad täcker försäkringen?

SnappCars försäkring aktiveras automatiskt när du gör en uthyrning genom SnappCar som checkas in på rätt sätt i appen/på webben. Det kostar inget extra månads- eller årsvis utan det dras av 10% av varje uthyrning till försäkringen. 

Vad täcker försäkringen?

 • Vagnskador (trafikolycka, plåt- och lackskador, yttre olyckshändelse)
 • Stöld
 • Bedrägeri
 • Glas (helt krossad ruta)
 • Brand
 • Vägassistans och bärgning
 • Rättsskydd
 • Skada orsakad av bilen på annans egendom eller på personer

Om något av detta inträffar betalar hyrestagaren en självrisk på 4400-9000 beroende på bilens pris för att aktivera försäkringen. If betalar resterande kostnad för reparationen.

Vad täcker vi inte? 

 • Maskinskadeförsäkring ingår inte oavsett ålder på bil (motorstopp, bränslesystem, generator, grenrör, tändsystem, styrväxel, kraftöverföring, airbag, AC och farthållare)
 • Reparation av mindre stenskott i framrutan ersätts inte (eftersom priset för att laga är så lågt, och svårt att koppla till att det var hyrestagarens beteende. Större sprickor och allvarliga fel hjälper vi till med)
 • Stöld av lös bilutrustning ersätts inte
 • Skada på sånt som transporteras i fordonet ersätts inte
 • Inkomstförlust ersätts inte
 • Förlust av drivmedel ersätts inte
 • Vagnskador pga. punktering täcks men inte kostnad för byte av däck (om det inte är konsekvens av en olycka).
 • Vi täcker max upp till 850 000 kr
 • Lånebil vid skada ingår under dagarna bilen är på verkstad (men inte innan).

Skador som sker på grund av bilens slitage betalas av bilägaren, och övriga skador betalas av hyrestagaren. Exakt hur det går till avgörs från fall till fall.

Krav på bilen:

 • Bilen måste vara en personbil och ej registrerad för yrkesmässig trafik (t.ex. taxi, budbil, eller hyrbil)
 • Bilen måste vara påställd, skattad och registrerad i Sverige
 • Bilen ska ha trafikförsäkring enligt vägtrafikregistret
 • Bilen ska ha en totalvikt på max 3500kr
 • Personen som har kontot på SnappCar måste äga bilen enligt Transportstyrelsens register
 • Bilen måste ha en GPS om den är nyare än 5 år
 • Registreringsbeviset får ej förvaras i bilen under hyran
 • Bokningen måste vara incheckad i SnappCars system

Krav för hyrestagaren:

 • Hyrestagaren måste ha ett giltigt körkort utfärdat inom EU
 • Hyrestagaren måste ha haft körkort i minst 1 år
 • Hyrestagaren måste ha fyllt 21 år
 • Hyrestagaren får inte ha anmärkningar hos kronofogden
 • Hyrestagarens uppgifter måste stämma överens med vad som står i hyresavtalet
 • Hyrestagaren får inte ha anmärkningar hos Biluthyrarnas branschregister

Självrisk
Hyrestagaren betalar mellan 4400-9000 kr beroende på priset på bilen. De kan sänka den till 1500 kr. Läs mer.

Vart gäller försäkringen?

I Sverige och i alla länder som räknas som Gröna Kort-länder där du inte behöver utfärda ett Grönt Kort för att komma in i landet. I korthet innebär det hela Norden och Västeuropa. Gröna Kort-länder där du behöver utfärda Grönt Kort täcks inte av försäkringen. Exempel på dessa länder finns här: https://www.if.se/privat/forsakringar/bilforsakring/resa-med-bil/gront-kort-for-bil

Vad händer om...?
Fortfarande några frågor? Läs mer om skaderelaterade händelser här.

Fullständiga försäkringsvillkor:
 

https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/insurance-pdf/40072-00+SnappCar+Villkor+180801.pdf