Vilka kriterier måste jag som hyrestagare uppfylla?

För att kunna hyra en bil via SnappCar måste hyrestagaren uppfylla vissa kriterier. Först och främst måste följande punkter måste uppfyllas:

  • hyrestagaren måste vara minst 21 år
  • hyrestagaren måste haft sitt körkort minst 1 år
  • hyrestagaren måste ha blivit verifierad av SnappCar

Självklart är det viktigt att uppföra sig och använda sunt förnuft. Vi har noll-tolerans vad gäller vårdslös körning och/eller dåligt betéende. Dessa användare stängs av från plattformen omedelbart.

Vi accepterar alla körkort utfärdade inom EU. Har du problem med uppladdningen av körkortet, kontakta då vår community support på support@snappcar.se.