Vad är statusen på min bokning?

Du kan se statusen på din bokning under "mina bokningar". Öppna hyresförfrågningar eller bokningar med startdatum i framtiden är också synliga i kontrollpanelen. Bokningar kan ha följande statuslägen:

Ej skickad

Du skickade en hyresförfrågan, men den har inte nått bilägaren ännu eftersom din profil fortfarande saknar information. Du kommer att kunna kontakta bilägaren när din profil är komplett.

Bearbetas

Du har skickat en hyresförfrågan, men bilägaren har ännu inte svarat.

Nekad

Bilägaren nekade tyvärr din hyresförfrågan. Du kan dock alltid skicka en ny hyresförfrågan till en annan bilägare.

Accepterad

Bilägaren har accepterat din hyresförfrågan. Allt som återstår är att betala för bokningen. Det kommer att bekräfta bokningen! Du kan betala via länken som du fått per e-post eller vi din profil på snappcar.se

Förfallen

Bilägaren svarade inte på din hyresförfrågan och den efterfrågade hyresperioden har redan börjat. Vill du fortfarande boka bilen? Skicka en ny hyresförfrågan avseende en ny tid.

Betald

Du har betalat, och bokningen är nu bekräftad! Du har även fått ett mail som bekräftar detta.

Hyresperioden har börjat

Du har nu bilen och hyresperioden har börjat. Planerar du att ha bilen längre än planerat? Kontakta bilägaren om detta och klicka sedan på förlängningsknappen som visas vid bokningen under sektionen Min SnappCar.

Hyresperioden har slutat

Bokningen har nu nått sitt slut. Allt som återstår är att skriva ner miltalen och skriva ett omdöme. Hade du en exceptionell upplevelse? Berätta!

Transaktionen genomförd

Hyresperioden har passerat och bokningen har avslutats. Bilägaren har fått sin betalning och eventuella extra milkostnader har debiterats. Du kan se alla uppgifter om bokningen under sektionen Min SnappCar. Vidare till nästa!

Annullerad

Bokningen har annullerats. Du, bilägaren eller SnappCar kan annullera en bokning. Anledningen till annulleringen får du ett mail om. Att annullera betalda bokningar kan leda till tilläggsavgifter. Läs mer om detta under vår straffavgiftspolicy.

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

Kommentarer