Betalar jag en säkerhetsdeposition till SnappCar?

Du betalar ingen säkerhetsdeposition. Du ger oss dock rätten att debitera eventuella extra kostnader som uppstår som t.ex. självrisk, felparkeringsavgift eller trängselskatt. Mer information finns i våra allmänna villkor.