Vad gör jag om jag blir sen till upphämtningen av bilen?

Bilägaren och hyrestagaren kommer överens om tid och plats för upphämtning och återlämning av fordonet. Vi förstår att du som hyrestagare kan vara sen på grund av oförutsedda händelser. Om du blir sen är det viktigt att hålla kontakt med bilägaren. Så länge ni är översens tas inga extra avgifter ut i samband med försenad upphämtning och återlämning.

OBS! Bilägaren har rätt att avbryta bokningen om du inte kommer i tid utan att kommunicera detta. Du blir så inte återbetald för bokningskostnaden.