Vilket ansvar har jag som hyrestagare?

När du hyr en bil via SnappCar accepterar du automatiskt våra uppföranderegler för användning av bil:

  • Hyrestagaren får ej använda bilen på annat än allmänna vägar, hen får inte tävla, testköra eller använda bilen för illegal aktivitet.
  • Bilen får endast köras av den registrerade hyrestagaren som fått sitt körkort kontrollerat av SnappCars system innan hyrestillfället. En extra förare kan läggas till i bokningen av hyrestagaren. Denna person måste vara registrerad på plattformen och gått igenom samma kontroll av sitt körkort.
  • Hyrestagaren är ansvarig för att ingen röker i bilen och att inga barn eller husdjur vistas i bilen om inte bilägaren tydligt godkänt detta.
  • Hyrestagaren får inte transportera fler passagerare än antalet säten i bilen. Antalet säten definieras av antalet säkerhetsbälten.
  • Hyrestagaren ansvarar för att låsa bilen när den lämnas obemannad.
  • Hyrestagaren ansvarar för att bilen tankas med rätt drivmedel. Om fel drivmedel används är hyrestagaren ansvarig för alla kostnader som uppkommer i samband med detta.
  • Hyrestagaren får inte sälja, hyra ut eller avlägsna delar från bilen till en tredjeperson.
  • Hyrestagaren är ansvarig för skador orsakade av vårdslöst beteende (beslut fattas av en oberoende skadeexpert). Exempel: bilens växellåda går sönder på grund av att bilen använts tävlingssammanhang.
  • Hyrestagaren får ej transportera farliga, giftiga eller brandfarliga substanser i bilen.
  • Hyrestagaren får ej använda bilen om hen är påverkad av alkohol, droger eller annan substans som kan påverka körningen.

Bryter man emot dessa regler tappar man sitt skyddsnät som SnappCar erbjuder i form av försäkring och support. Enligt åra användarvillkor har vi rätt att debitera kostnader som uppkommer till följd av detta.