Vad händer om jag skadar någon annans bil i en olycka?

Försäkringen täcker även i dessa fall men du kan komma att bli debiterad två självrisker. Om man är med i en trafikolycka där både SnappCar-bilen och en annan bil skadas tar vi ut två självrisker: En för trafikskadan (dvs skadan på tredje parts bil) och en för vagnskadan (på SnappCar-bilen).