Vad täcks av försäkringen?

 

Försäkring under bokningen

Under hyresperioden täcks bilen av vår specialframtagna  bildelningsförsäkring. Den skyddar dig mot eventuella skador och stöld och fungerar som ett extra lager ovanpå bilägarens vanliga försäkring.

Genom att, vid bokningens början, gå i genom vår in-checkningsprocess godkänner ni bilens skick samt bränslenivå och mätarställning. Samma process går igenom vid återlämning. Har några nya skador uppstått under bokningen, registrera då detta vid ut-checkningen.

Detta täcks av försäkringen

 • Vagnskador (trafikolycka, yttre olyckshändelse, skadegörelse)
 • Stöld
 • Bedrägeri
 • Glas
 • Brand
 • Vägassistans
 • Rättsskydd
 • Skada orsakad av bilen på annans egendom eller på personer

Viktiga begränsningar

 • Maskinskadeförsäkring ingår inte
 • Reparation av stenskott i framrutan ersätts inte
 • Stöld av lös bilutrustning ersätts inte
 • Skada på sånt som transporteras i fordonet ersätts inte
 • Inkomstförlust ersätts inte
 • Förlust av drivmedel ersätts inte

Se fullständiga försäkringsvillkor här: https://p3.zdassets.com/hc/theme_assets/660081/200103001/policy_se.pdf

Vägassistans

Vid motorhaveri eller punktering kan det vara nödvändigt att tillkalla bärgningshjälp. Detta ingår i försäkringen. Försök ta reda på vad som är fel på bilen och ring SOS-väghjälp. Du når dem genom att ringa vårt supportnummer och redan välja val nummer 1 i menyn: 08-40309592. De är tillgängliga dygnet runt. Bilen bärgas till närmsta verkstad och du som hyrestagare blir transporterad till din slutdestination.

Vart gäller försäkringen?

I Sverige samt alla länder som räknas som Gröna Kort-länder där du inte behöver utfärda ett Grönt Kort för att komma in i landet. I korthet innebär det hela Norden och Västeuropa. Gröna Kort-länder där du behöver utfärda Grönt Kort täcks inte av försäkringen. Exempel på dessa länder finns här: https://www.if.se/privat/forsakringar/bilforsakring/resa-med-bil/gront-kort-for-bil