Hur fungerar in- och utcheckningen?

Incheckning

30 minuter före hyresperiodens början får du ett SMS samt ett e-mail där du kan starta incheckningsprocessen. Du kommer att behöva fylla i information om bilens skick samt bränslenivå mm. Detta kan göras via vår app eller via snappcar.se. Under incheckningsprocessen kommer bilägaren att behöva kontrollera ditt körkort. Utan körkortskontroll kan bokningen inte påbörjas.

  • Kontrollera bokningsdetaljerna och tryck sedan på Start
  • Acceptera den förifyllda informationen genom att trycka på Ja stämmer inte infomrationen så trycker du på Nej och anger rätt information.

Om du trycker på Nej skickas motförslaget till bilägaren som i sin tur måste acceptera den nya informationen.

  • Om allt ser bra ut så är det dags att ta emot nyckarna. Tryck på Ja när du gjort detta. Bokningen är nu påbörjad.
  • Den sista rutan låter dig förlänga bokningen, lägga till en extra förare eller rapportera en skada.

OBS: Ta inte emot nycklarna förens både du och bilägaren slutfört incheckningsprocessen. Försäkrningen börjar gälla först när incheckningen är slutförd. SnappCar behandlar endast incheckade bokningar.

Utcheckning

Vid bokningens slut får du ytterligare ett SMS samt ett e-mail där du kan stänga bokningen. Tillsammans med bilägaren checkar du ut och lägger till eventuella nya skador samt bekräftar bränslenivå samt mätarställning vid återlämning.

  • Börja med att trycka på Slutför bokning
  • Fortsätt genom att fylla i mätarställning, tryck på Nästa.

OBS: Bränsle är någonting som görs upp mellan dig och bilägaren. Bilen bör återlämnas med samma nivå bränsle som vid upphämtningen. Är det mindre bensin i tanken så står du som hyrestagare för kostnaden att fylla upp tanken.

  • Fortsätt till skador, kontrollera bilens skick. Finns det inga nya skador tycker du på Ja. Om det uppstått nya skador så trycker du på Nej. Infromation om skadan skickas då direkt till SnappCar. Tryck på Slutför för att fortsätta.
  • Stäng bokningen genom att bekräfta att nycklarna är återlämnade. Glöm inte att skriva ett omdöme!

Färdigt!

OBS: Om någon part glömmer att checka ut stängs bokningen efter 48-timmar med de uppgifter som angivits av den andra parten.