Tillåta att ta bilen utomlands?

Vart gäller försäkringen?
Försäkringen gäller i Sverige och i alla länder som räknas som Gröna Kort-länder där du inte behöver utfärda ett Grönt Kort för att komma in i landet. I korthet innebär det hela Norden och Västeuropa. Gröna Kort-länder där du behöver utfärda Grönt Kort täcks inte av försäkringen. Exempel på dessa länder finns här: https://www.if.se/privat/forsakringar/bilforsakring/resa-med-bil/gront-kort-for-bil 

Motorstopp i andra länder
Om din bil skulle få motorstopp i ett annat land kommer vägassistans att bärga strandade fordon som inte kan repareras på plats. Fordonet bärgas till närmsta verkstad även om driftstoppet uppstod utomlands för att kostnaden att transportera fordonet till Sverige annars skulle ha blivit för hög.

Verkstaden kommer då att kontrollera hur felet uppstått och om bilägaren samtycker repareras bilen. Kostnaden för att reparera dessa skador står bilägaren för själv. Ansvaret för att hämta hem bilen ligger i detta fall också på bilägaren. Det kan både ta lång tid och vara omständigt.

SnappCar rekommenderar
Vi rekommenderar därför att du själv bedömer om din bil är tillräckligt ny och stabil för att klara av en intensiv körning så långt. Det är sedan på egen risk som du tillåter hyrestagare att köra utomlands med bilen.

Man brukar säga att bilar som kört mer än 16000 mil har stor risk för att få driftstopp vid längre körningar, men man kan aldrig säga säkert eftersom det kan hända både nyare och äldre bilar.