Bilen är smutsig, vem betalar städning/sanering?

Städning av bilen är ingenting som täcks av vår försäkring. Var tydlig med hyrestagaren om vilket utvändigt skick du förväntar dig att bilen kommer tillbaka i. Har någonting spillts invändigt ska dessa kostnader betalas av hyrestagaren. Detta sker utanför SnappCar men vi är självklart villiga att hjälpa till att medla om det skulle uppstå en konflikt.