Bilen återlämnades med en skada, vad gör jag?

Om en skada skulle uppstå på bilen under bokningen ska du registrera den vid utcheckningen. Kontakta också SnappCar support på support@snappcar.se och bifoga gärna ett par bilder på skadan.

I första hand blir du kontaktad via telefon för att uppge detaljer om skadan, och om vi inte får tag i dig ber vi dig fylla i en skadeanmälan via mail. Så fort en skadeanmälan är ifylld och skickad till försäkringsbolaget börjar de behandla ditt ärende. All kontakt sker därefter direkt med din tilldelade skadehandläggare på If. Oftast får du ett bekräftelsebrev på att du får ta bilen till en verkstad som bedömer vad som ska göras. Därefter får du boka in en tid hos verkstaden för reparation. När skadan är reparerad debiterar vi hyrestagaren för självrisken. Med tanke på detta ska skadan med fördel repareras inom 4 månader från att skadeanmälan är inskickad. 

Om skadan täcks av försäkringsbolaget betalar du ingen självrisk. Om skadan däremot berodde på bilens slitage står du själv för reparationskostnaderna då det inte ingår i vårt försäkringsavtal. Det är tillexempel skador som; motor, bränslesystem, generator, grenrör, tändsystem, styrväxel, kraftöverföring, airbag och farthållare. Om verkstaden kan se att felet beror på hur hyrestagaren kört bilen så blir det dock ett vanligt försäkringsärende.