Vad täcker försäkringen?

Kortfattat täcker försäkringen:

 • Vagnskador (trafikolycka, yttre olyckshändelse, skadegörelse)
 • Stöld
 • Bedrägeri
 • Glas
 • Brand
 • Vägassistans
 • Rättsskydd
 • Skada orsakad av bilen på annans egendom eller på personer

Viktiga begränsningar:

 • Maskinskadeförsäkring ingår inte
 • Reparation av stenskott i framrutan ersätts inte
 • Stöld av lös bilutrustning ersätts inte
 • Skada på sånt som transporteras i fordonet ersätts inte
 • Inkomstförlust ersätts inte
 • Förlust av drivmedel ersätts inte

Krav för att få teckna försäkringen:

 • Bilen måste vara registrerad på en privatperson
 • Bilen får inte användas som jobbil, tex yrkesmässig transport
 • Bilen måste vara påställd, skattad och registrerad i Sverige
 • Bilen ska ha trafikförsäkring enligt vägtrafikregistret
 • Bilen ska ha en totalvikt på max 3500kg
 • Bilen får inte ha ett marknadsvärde som överstiger 850 000kr
 • Hyrestagaren måste ha ett giltigt körkort utfärdat inom EU
 • Hyrestagarens uppgifter måste stämma överens med vad som står i hyresavtalet

Fullständiga försäkringsvillkor: https://p3.zdassets.com/hc/theme_assets/660081/200103001/policy_se.pdf