Hur fungerar det med böter och straffavgifter?

För att kunna använda SnappCar måste du acceptera våra allmänna villkor. Dessa inkluderar nedanstående straffavgifter avsedda att minska negativa upplevelser hos våra användare.

SnappCars avbokningsvillkor för bilägare (skyldigheter bilägare)

Avbruten bokning innan betalning skett

0 kr, kostnadsfritt

Avbokning med anledning att ändra tid/datum.

0 kr, kostnadsfritt - hyrestagare blir automatiskt återbetalda hyresbeloppet

Avbruten bokning 24h innan bokning börjar efter betalning skett

750kr dras från bilägare som går till hyrestagare. Hyresbelopp går åter till hyrestagare.

Bilägare inte närvarande vid upphämtning av bilen

750kr dras från bilägare som går till hyrestagare. Hyresbelopp går åter till hyrestagare.

Bilen är i dåligt skick på grund av dåligt underhåll

Hyrestagaren får tillbaka en del av bokningskostnaden. Bilägaren förlorar en del av sina intäkter

 

Om hyrestagaren avbokar eller är sen

Hyrestagare avbryter bokning inom 24h av boknings början.

Hela bokningsbeloppet tillfaller bilägaren

Hyrestagaren är inte på plats efter 30min vid bokningsstart och bilägare/hyrestagare inte har kommit överens om annan överlämningstid.

Hela bokningsbeloppet tillfaller bilägaren

Hyrestagare avbryter bokning 24h innan bokning börjar.

100kr i avgift går direkt till bilägaren

 

Fortkörnings- och parkeringsböter

Om du får en trafikbot ber du först hyrestagaren att betala dig direkt via banköverföring eller kontant för att täcka upp kostnaderna. Får du inte ett tillfredställande svar och inga pengar mottas så kan du kontakta SnappCar community support.

Vi för då över pengar till ditt konto och kräver hyrestagaren på beloppet. Du som bilägare ansvarar sedan för att boten blir betald. SnappCar betalar inte ut pengar för eventuella förseningsavgifter.

Varför måste jag avboka om en hyrestagare vill göra ändringar i bokningen?

Om hyrestagaren avbokar efter det att en betalning gjorts tillkommer en avbokningsavgift automatiskt. Du som bilägare måste därför göra detta via din profilsida på SnappCar.se för att undvika att extra kostnader tas ut. Hyrestagaren får tillbaka sina pengar så fort en avbokning görs från ägarens profil.