Sök på din fråga:

Varför kräver ni att man måste verifiera konto innan förfrågan?

SnappCar vill ge hyrestagare och bilägare en säker och pålitlig plattform där ägare och hyrestagare kan lita på varandra. För att uppnå detta kontrollerar vi identiteten hos varje hyrestagare som ansluter sig till plattformen. Utan kontroll kan en hyrestagare inte hyra bil på SnappCar, då de inte är försäkrade.

Har du några fler frågor?
Skicka en förfrågan