Betalar jag för försäkringen separat?

Genom Ifs försäkring är du försäkrad under bokningstiden. Försäkringspremien bakas in i hyrespriset automatiskt. Försäkringspremien som du betalar beror på vilket land du hyr in. Här hittar du en tabell med de faktiska priserna. Premien baseras på en procentsats av dygnspriset, med en minimiavgift som alltid måste betalas. Premien räknas även på extra kilmoter. Till exempel: om försäkringspremien är 5% med ett min. pris på 12kr per dygn, kommer du Betala 12kr för varje bil med dygnspris under 240kr (minimipris gäller) 5% för varje bil med en dygnspris högre än 240kr (procentsats gäller)
Har du fler frågor? Skicka en förfrågan