Måste jag betala ett ålderstillägg?

Ålderstillägget är på 32kr per dygn om du är 24 år eller yngre. Minimiåldern för att hyra på SnappCar är 21 år och du måste ha haft körkort i minst ett år. Ja, du måste betala detta om du är under 25 år.

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan