Varför är självrisken olika för olika bokningar?

Självrisken varierar baserat på priset på bilen du har hyrt. Det är i vissa fall också dyrare självrisk på skåpbilar oavsett pris. Du kan sänka din självrisk innan du betalar, genom att lägga till självriskreducering

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan