Måste jag betala extra om skador uppstår under min hyra?

Ja, om det uppstod en skada är du skyldig att betala självriskbeloppet. Självrisken blir ditt kostnadstak, om du inte har brutit mot försäkringsvillkoren. Isåfall kan du bli fullt betalningsskyldig. Om du är vållande till en skada med fler fordon kan kostnaden också bli högre än självrisken. 

I alla situationer där en skada uppkommit är försäkringsbolaget If ansvarig för att hantera alla beslut och skadehantering. Såhär fungerar försäkringen.

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan