Sök på din fråga:

Hur beräknas service- och försäkringsavgiften på SnappCar?

Serviceavgiften styr Snappcar över och försäkringsavgiften fastställs av If, i samarbete med SnappCar.

Serviceavgifterna tar vi för att få intäkter till vår verksamhet och försäkringsavgiften går oavkortat till If för att täcka försäkringen. Både service - och försäkringsavgift framkommer tydligt när du gör en förfrågan, samt bekräftar en bokning. 

Har du några fler frågor?
Skicka en förfrågan