Sök på din fråga:

Hur beräknas service- och försäkringsavgiften på SnappCar?

Serviceavgiften har satts av SnappCar och försäkringsavgiften fastställs av If, i samarbete med SnappCar.

Serviceavgifterna tar vi för att få intäkter till vår verksamhet och försäkringsavgiften går oavkortat till If för att täcka försäkringskostnaderna. Både service - och försäkringsavgift framkommer tydligt när du gör en förfrågan, samt bekräftar en bokning. De är baserade på en procentuell del av bokningens pris men kan gå över till en minimikostnad på billigare bokningar.

Nuvarande avgifter:

SnappCar-avgift (service): 11,5% ovanpå priset för bilen

Försäkringsavgift: 10% ovanpå priset på bilen, med en minimumavgift på 35 kr per dag.

 

Har du några fler frågor?
Skicka en förfrågan