Hur beräknas service- och försäkringsavgiften på SnappCar?

Serviceavgiften styr Snappcar över och försäkringsavgiften fastställs av If, i samarbete med SnappCar. Avgifterna fastställs i enlighet med kostnader för att tillhandahålla plattformstjänster och försäkringar, samt en (liten) marginal för att täcka de fasta kostnaderna.

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan