Sök på din fråga:

Vad händer om min bil skadas under hyresperioden?

Om bilen blir skadad under en bokning kommer vi att göra en skadeanmälan efter att ha pratat med hyrestagaren och bilägaren. Om du har anmält skadan i utcheckningen hör vi av oss för att göra detta, om det skulle komma en skada efter utcheckningen måste du kontakta oss omgående. Skador som anmäls mer än 48 timmar efteråt kan inte lagas av If.

Skadan kommer att skickas till If och de kommer att kontakta dig om reparationsprocessen. Under denna process kommer de att avgöra om skadan täcks av försäkringen. Om så är fallet, kommer de att instruera din verkstad att reparera bilen på Ifs bekostnad.

Om inte, kan du välja att få den reparerad på egen bekostnad eller inte. Läs mer om försäkringen här.

Har du några fler frågor?
Skicka en förfrågan