Vad händer om en hyrestagare får en bot eller avgift under hyran och inte betalar?

Hyrestagare är ansvariga för bilen, alla trafikförseelser och extra kostnader som begåtts eller uppstår under hyresperioden. Om du får en bot eller avgift så är det viktigt att du själv betalar först, då vi aldrig kan kräva påminnelseavgifter från en hyrestagare.

Meddela hyrestagaren via chat så fort kostnaden uppstår och be denne kompensera dig (inte betala boten). 

Får du inget svar av hyrestagaren efter tre dagar så skicka underlag för boten och hänvisa till er chat, så kompenserar SnappCar dig som bilägare direkt - till ditt konto. Vi betalar dig omedelbart, oavsett om och när vi får pengar från hyrestagaren.

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan